DEB-AS

GIVER DIG MERE TID            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunde opfølgning

 

Har du så travlt så du ikke når en eller flere af nedenstående ting, kan det gå udover din pengekasse!!

·  Sendt tilbud til dine kunder

·  Får du ikke sendt fakturaen indenfor kort tid

·  Sendt kontoudtog til kunder med flere fakturaer

·  Rykket for de penge som du har til gode 

 Lad mig hjælpe dig med de ting, så vil du hurtigt se en forskel.

Det er nemmere at få sine penge hjem, hvis der er opfølgning på dine kunder lige fra tilbud til betalingen er på plads. Jeg kan hjælpe dig med, at skrive og sende tilbud og/eller faktura til kunden, selvfølgelig på dit brevpapir. Skulle betalingen ikke komme rettidig, kan jeg tage kontakt til din kunde telefonisk, dermed vil en evt. tvist også hurtigt kunne løses.

 

Skriftlig rykkerskrivelse udformes og sendes efter de gældende regler, så der ikke vil være tvivl ved en evt. overgivelse af sagen til inkasso. Dog er erfaringen at kunderne oftest betaler efter, at de er blevet kontaktet omkring manglende betaling.

 

Jeg følger op på dine kunder når de er til at træffe – også når du holder fri.

 

 

 

 

DEB-AS © 2010 • Privacy Policy • WEBadministrator